Về việc cử cán bộ Khoa học, chuyên gia đăng ký tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5; Đại Hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định thành lập Đoàn khảo sát công tác triển khai Hội thi sáng tạo tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2014-2015); Thứ Năm, Ngày 01/10/2020
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC
Phát huy kết quả đạt được năm 2011, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012 Thứ Năm, Ngày 12/01/2012
Quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh, năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú và có kết quả, đó là:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 42/CT-TW - Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội và các hoạt động với các cơ quan Đảng, Nhà nước
Tích cực tham gia đóng góp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một số Bộ ngành Trung ương về các Đề án, Quy chế, Quyết định xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam theo đúng Nghị quyết 27/NQ-TW ngày 6 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X); Chỉ thị 42/CT-TW ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Chính trị; Thông báo kết luận 353/TB-TW của Ban Bí thư; Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ..

Đ/c Vũ Đình Tụy - UV Hội đồng Trung ương, Phó Bí thư Đảng đoàn,

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tham luận tại Hội thảo

Tư vấn, phản biện và Giám định xã hội do Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tổ chức.


 2. Củng cố, kiện toàn và Phát triển tổ chức
          - Bám sát các Văn Bản của Đảng, Nhà nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã thể chế hóa các văn bản tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các ban của Liên hiệp hội theo hướng chuyên trách, bước đầu đã ổn định tổ chức, giúp Ban Chấp hành trực tiếp triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động.
- Một số hội thành viên đã phát triển tổ chức tới đến cấp huyện, xã. Mạng lưới hoạt động của các hội thành viên phát triển ở các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan nhà nước đã phát triển tới 188.576 hội viên.
- Văn phòng Liên hiệp hội được củng cố và kiện toàn. Hiện nay, có 8 cán bộ chuyên trách (6 biên chế và 2 hợp đồng), Quỹ hỗ trợ Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật tỉnh có 2 biên chế.  Năm 2011 chi bộ đã kết nạp thêm 2 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên là 7 đồng chí. Hoạt động của Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoạt động nề nếp, từng bước đáp ứng nhiệm vụ được giao.
- Trong hệ thống Liên hiệp hội, các hội thành viên: Hội Nội khoa, Hội Điều dưỡng, Hội Đông y, Hội Làm vườn, Hội Kế hoạch hóa gia đình, Hội Sinh vật cảnh, Hội Khuyến học, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tiếp tục được củng cố, kiện toàn và tích cực trao đổi kinh nghiệm và tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành để nâng cao trình độ, kiến thức cho hội viên, đạo đức nghề nghiệp và phục vụ cộng đồng.

3. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
3.1. Làm tốt Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức
      
Tiếp tục, duy trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ  với nhiều hình thức phong phú, cụ thể:
a) Thông qua tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề và chuyển giao kỹ thuật: đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo khoa học, để tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ về chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bảo vệ môi trường, phòng, chữa dịch bệnh…cho hàng ngàn lượt hội viên và nhân dân trong tỉnh, tiêu biểu: Hội Đông y, Hội Châm cứu, Hội Làm vườn, Hội Điều dưỡng, Hội Nội khoa, Hội Sinh vật cảnh, Hội Luật Gia...

Các học viên tại lớp tập huấn "Kỹ năng viết thuyết minh mô hình, sản phẩm,

giải pháp STKT tham gia Cuộc thi và Hội thi".

b) Thông qua xuất bản báo chí, ấn phẩm: Hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh đã xuất bản hàng ngàn cuốn Đặc san, bản tin, ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; hơn  210.000 tờ rơi tới các sở, ban, ngành, các hội thành viên 146 xã, phường trong tỉnh và các Liên hiệp Hội trong toàn quốc (Hội luật gia  xuất bản 3.000 cuốn thông tin, hàng ngàn tờ rơi. Hội Đông y xuất bản 2.000 cuốn thông tin. Liên hiệp hội tỉnh xuất bản 1500 cuốn đặc san).
c) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình, Liên hiệp Hội tỉnh đã kịp thời tuyên truyền giới thiệu giải pháp kỹ thuật và các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào lao động sáng tạo kỹ thuật tỉnh.  Duy trì chuyên mục Khoa học và Đời sống trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, trên Báo Ninh Bình, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực… đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
3.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Liên hiệp hội tỉnh đã “Xây dựng Website của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh”, đưa Website đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2012 tại địa chỉ truy cập:   http://khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn.
Liên hiệp hội đã đứng ra tập hợp các mô hình, sản phẩm và giải pháp sáng tạo để các chuyên gia khoa học chuyên ngành tổ chức xét duyệt: Giải thưởng khoa học Hoa Lư, Giải thưởng sáng tạo khoa học Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình đảm bảo tính khách quan khoa học, chính xác, công bằng.
Tuy nhiên,  một số hội thành viên chưa tích cực tham gia các dự án khoa học mà cuộc sống đang cần giải quyết.
3.3. Hoạt động tôn vinh trí thức và các giải thưởng sáng tạo
a) Tổ chức tốt Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng:
    - Liên hiệp Hội tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức cuộc thi theo 02 cấp: Cấp tỉnh và Cấp huyện. Phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức tốt Cuộc thi năm 2011, toàn tỉnh đã nhận được 350 sản phẩm dự thi. Các huyện, thành phố, thị xã đã lựa chọn 57 sản phẩm  gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh dự thi. Kết quả có 28 mô hình, sản phẩm đoạt giải  cấp tỉnh (02 giải Nhất, 04 Nhì, 07 giải Ba, 15 giải Khuyến khích); UBND tỉnh đã trích 131,640 triệu đồng thưởng cho 28 sản phẩm đoạt giải và 03 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi.
- Ban tổ chức đã chọn 12 mô hình, sản phẩm gửi đi tham dự Cuộc thi toàn quốc. Kết quả tỉnh Ninh Bình có 04 mô hình, sản phẩm đoạt giải gồm: 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 01 giải Khuyến khích. Trong đó mô hình, sản phẩm “Máy cắt đa năng” của tác giả Lê Xuân Thu, lớp 12B2, trường THPT Kim Sơn B được chọn đi tham dự Sáng tạo trẻ quốc tế  tại Thái Lan được tổ chức vào tháng 2 năm 2012.
          - Liên hiệp hội tỉnh đã tổ chức thành công Lễ tổng kết trao giải lần thứ II và phát động Cuộc thi lần thứ III năm 2012 vào ngày 9/11/2011.

b) Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình  lần thứ V (2010- 2011)
- Tổ chức, triển khai Hội thi theo đúng kế hoạch, bổ sung, kiện toàn Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giám khảo và các văn bản chỉ đạo.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, đôn đốc, kiểm tra Hội thi.

 

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai Hội thi STKT lần thứ V

tại xí nghiệp Cơ khí Quang Trung

- Toàn tỉnh có hàng ngàn giải pháp dự thi, sau khi các ngành, các cấp sơ khảo gửi về ban tổ chức Hội thi tỉnh 57 giải pháp dự thi. Kết quả có 44 giải pháp đoạt giải (gồm 05 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba, 24 giải Khuyến khích).  Ban tổ chức đã chọn được 12 giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.
c) Giải thưởng Khoa học công nghệ Hoa Lư
          Liên hiệp hội đã tiếp nhận và chấm sơ khảo 32 công trình khoa học. Chuẩn bị các điều kiện để chấm chung khảo trong quí I năm 2012.
d)  Giải thưởng Sáng tạo  Khoa học Công nghệ Việt Nam
    Tổ chức vận động, hướng dẫn và thành lập Hội đồng khoa học cấp tỉnh đánh giá các công trình khoa học đăng ký tham gia Giải thưởng sáng tạo khoa học- công nghệ Việt Nam. Kết quả có 02 công trình khoa học đủ điều kiện tham dự, đó là:
         1) Xây dựng quy trình công nghệ và cải tiến thiết bị trên dây chuyền nước dứa cô đặc để sản xuất sản phẩm nước Lạc Tiên cô đặc 50oBx phục vụ xuất khẩu của tác giả Phạm Ngọc Thành và đồng tác giả, Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - tỉnh Ninh Bình.
2) Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Cầu trục có sức nâng 275 tấn của tác giả Vũ Thế Thanh và đồng tác giả, Xí nghiệp cơ khí Quang Trung - tỉnh Ninh Bình.
          
   3.4. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
- Tham gia tư vấn “Đề án đánh giá và sử dụng nguồn nhân lực có trình độ cao của tỉnh Ninh Bình đến năm 2020”. Phản biện đề tài “Xây dựng mô hình khảo nghiệm giống lúa lai chất lượng năng suất cao tại doanh nghiệp Tuyết Lưu”.
           - Tiếp tục làm việc với Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước để lập danh sách Giáo sư, Tiến sĩ... là con em Ninh Bình. Chuẩn bị cho công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội và chuẩn bị cho hội nghị gặp mặt các trí thức tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình.
            3.5 Mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm thực tế giữa các tỉnh trong hệ thống Liên hiệp hội.
         - Liên hiệp hội tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động đi và tiếp các tỉnh bạn đến nghiên cứu, trao đổi học tập kinh nghiệm về xây dựng và phát triển Liên hiệp hội.
        - Làm việc với Liên hiệp hội Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ về tổ chức hệ thống Liên hiệp hội. Tham gia trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức Liên hiệp hội với các tỉnh Miền Nam.

  4. Một số hoạt động chính trị, xã hội khác

4.1. Hoạt động phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo
Hoạt động về giáo dục, nâng cao kỹ năng xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng luôn được Liên hiệp Hội tỉnh tích cực tham gia, và tổ chức triển khai. Các Hội thành viên đã chủ động tuyên truyền đến hội viên và có nhiều cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn lực, kỹ năng lao động. công tác tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho nhân dân, tiêu biểu: Hội Sinh vật cảnh, Hội Làm vườn, Hội Khuyến học, Hội Kiến trúc sư, Hội Cầu đường, Hội Nội khoa, Hội Điều dưỡng...
4.2. Công tác thi đua khen thưởng
- Tham gia ký kết giao ước thi đua  triển khai, ban hành hướng dẫn và tổ chức phát động thi đua tới các thành viên. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông tin báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên hiệp hội Việt Nam
  - Năm 2011, Liên hiệp Hội tỉnh được Bộ KH&CN, Liên hiệp các Hội  Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Cờ vì có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng.
4.3. Phối hợp với Quỹ VIFOTEC tổ chức tốt Hội thảo khoa học “Sáng tạo khoa  học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp  CHN, HĐH” tại Ninh Bình: ghi được dấu ấn với Bộ ngành Trung ương và các Nhà khoa học TW và các tỉnh, thành phố trong cả nước.
4.4 Tham gia các phong trào thể thao và văn hóa văn nghệ do Đoàn thanh niên khối cơ quan tỉnh tổ chức
5. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, của Thường trực được duy trì và ban hành đầy đủ, các văn bản về tổ chức: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng đoàn, các Ban của Liên hiệp hội và bổ nhiệm một số trưởng ban theo hướng chuyên trách.
            Tóm lại: Năm 2011, năm Liên hiệp hội đã giành được nhiều kết quả trên các lĩnh vực hoạt động, góp phần  thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
            Tuy nhiên, do nguyên nhân chủ quan và khách quan, Liên hiệp hội tỉnh vẫn còn một số hạn chế nhất là về công tác vận động, tập hợp và khai thác trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ. Công tác Tư vấn, phản biện và giám định xã hội triển khai còn hạn chế. Tham gia đề xuất các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học còn ít.
         
            Do đó, năm 2012 Liên hiệp hội tỉnh và các Hội thành viên tiếp tục bám sát các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, cụ thể:
1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức của Liên hiệp hiệp hội tỉnh, các hội thành viên theo tinh thần Nghị quyết 27/NQ-TW ngày 6 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành TW Đảng (Khóa X); Chỉ thị 42/CT-TW ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Chính trị.
2. Làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Quán triệt và ban hành Chương trình hành động cuả Tỉnh uỷ và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW của Bộ Chính trị;
3. Tiếp tục duy trì và Đẩy mạnh công tác Hội thảo, hội nghị, tập huấn và phổ biến kiến thức KH&ĐS trên Báo Ninh Bình, Đài phát thành và Truyền hình tỉnh, Đặc san, trang tin điện tử của Liên hiệp hội tỉnh.
4. Đẩy mạnh Công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội, trước mắt kiện toàn Bộ phận chuyên sâu giúp Liên hiệp hội tỉnh và các Hội thành viên làm tốt công tác tư vấn, phản biện các đề tài dự án khoa học kỹ thuật.
5. Tiếp tục phát động phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo KH&CN: Tổ chức tốt Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng; Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình; Giải thưởng Khoa học công nghệ Hoa Lư; Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam (VIFOTEC)
6. Hoàn thiện các điều kiện để Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đi vào hoạt động để có điều kiện hoạt động theo qui định.  
7. Tăng cường học tập trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh bạn, các hội ngành trung ương, các tổ chức khoa học trong, ngoài nước trên các lĩnh vực.
8. Làm tốt công tác Tôn vinh trí thức: Tham mưu với tỉnh tổ chức gặp mặt các nhà khoa học tiêu biểu là con em Ninh Bình đã đang công tác trên mọi miền tổ quốc với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Liên hiệp hội, các hội thành viên. Biên soạn cuốn sách những nhà khoa học là con em Ninh Bình trong lòng Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Ninh Bình.     Phát huy kết quả năm 2011, Liên hiệp hội quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2012, góp phần cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh./.
 

Lê Văn Dung
Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
Kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh
 

CÁC TIN KHÁC
Dưa Hấu ăn vào mùa hè rất tốt, nhưng cần hạn chế ba sai lầm này khi ăn Thứ Năm, Ngày 20/08/2020
Những loại hạt làm thuốc Thứ Năm, Ngày 20/08/2020
Món ăn, bài thuốc giải nhiệt Thứ Năm, Ngày 20/08/2020
Những loại thức uống giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả Thứ Năm, Ngày 20/08/2020
Tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của Xoài xanh mà không phải ai cũng biết Thứ Năm, Ngày 20/08/2020
Thấy dấu hiệu này ở miệng, mau đi khám bệnh tiểu đường Thứ Năm, Ngày 20/08/2020
Bí kíp chăn nuôi Ngỗng đạt giá trị thương phẩm Thứ Năm, Ngày 20/08/2020
Tạo Ong chúa đúng kỹ thuật Thứ Năm, Ngày 20/08/2020
Những tương tác thuốc và thức ăn nguy hiểm Thứ Ba, Ngày 11/08/2020
Trồng nấm hương trên mùn cưa cho năng suất cao Thứ Ba, Ngày 11/08/2020
Trang 1/81 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
THÔNG BÁO
Liên kết web:
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập:
9093647
Số người online:
34

Bản quyền của khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn
Cơ quan chủ quản: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NINH BÌNH
Địa chỉ: Phố Kỳ Lân - phường Tân Thành - thành Phố Ninh Bình;
Email: lhhninhbinh@gmail.com; Điện thoại: 0303.886.985
Ghi rõ nguồn khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.