Về việc cử cán bộ Khoa học, chuyên gia đăng ký tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5; Đại Hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định thành lập Đoàn khảo sát công tác triển khai Hội thi sáng tạo tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2014-2015); Chủ nhật, Ngày 21/01/2018
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG KHKT
Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh tổ chức hội nghị nâng cao năng lực công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Thứ Sáu, Ngày 28/07/2017
Ngày 21 tháng 07 năm 2017, tại Hội trường Nhà khách An Bình, Liên hiệp Hội tỉnh phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực công tác kiểm tra, giâỉ quyết khiếu nại, tố cáo cho toàn thể cán bộ các Hội thành viên thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch, Kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch, Kiêm Chủ nhiệm UBKT Liên hiệp Hội Việt Nam; Đỗ Hùng Cường, Hàm Vụ trưởng Vụ Trung ương I, Cơ quan kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Dung, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình, cùng toàn thể cán bộ phụ trách Ban Kiểm tra các địa phương trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Ông Đỗ Hùng Cường, Hàm Vụ trưởng Vụ Trung ương I, Cơ quan kiểm tra Trung ương trình bày các vấn đề liên quan tới mội dung nâng cao năng lực công tác kiểm tra, giâỉ quyết khiếu nại, tố cáo cho toàn thể cán bộ các Hội thành viên thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Ông Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Kiểm tra đã đạt được trong 7 tháng đầu năm 2017 và thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội, sẽ tạo điều kiện hỗ trợ hơn nữa về mọi mặt để Ủy ban Kiểm tra hoạt động hiệu quả góp phần phát triển bền vững Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội thành viên.

Tại hội nghị, ông Phan Tùng Mậu - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã trình bày Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam; tổ chức bộ máy, nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam với đơn vị, tổ chức có liên quan.

Ông Đỗ Hùng Cường - Hàm Vụ trưởng Vụ Trung ương I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trình bày một số kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra; kinh nghiệm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kinh nghiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ông Cường cũng cho biết thêm, công tác kiểm tra là công tác quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm giáo dục, ngăn chặn, phòng ngừa tiêu cực trong nội bộ; do vậy, cần đặc biệt coi trọng việc nâng cao kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, đặc biệt là kỹ năng thẩm tra, xác minh và giải quyết tố cáo, khiếu nại để bảo đảm kết quả kiểm tra khách quan, công minh, chính xác, kịp thời.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra cho thấy, 6 tháng đầu năm 2017, công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên có chuyển biến tích cực, được coi trọng và đã đi vào chiều sâu, tổ chức bộ máy làm công tác kiểm tra được củng cố, hoàn thiện. Đặc biệt trong công tác kiểm tra luôn được các hội thành viên quan tâm với phương châm: “Tự giám sát, tự kiểm tra, chủ động phòng ngừa, tích cực giải quyết vướng mắc để không phải xử lý”. Một số Liên hiệp Hội địa phương, Hội ngành toàn quốc xác định phương thức kiểm tra chính là tăng cường các giải pháp để các tổ chức hội thành viên tự kiểm tra việc chấp hành Điều lệ; việc thực hiện nghị quyết, các hoạt động chuyên môn, kinh tế tài chình và các hoạt động khác.

Hầu hết Ban Kiểm tra các hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội địa phương và hội ngành toàn quốc chưa ban hành quy chế kiểm tra, chưa có chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra hàng năm, thường gắn công tác kiểm tra với nội dung các kỳ họp. Điều kiện làm việc rất khó khăn, nhất là đối với hội chưa được công nhận là hội đặc thù. Công tác kiểm tra thiếu tính chuyên nghiệp, chưa có kế hoạch kiểm tra chuyên đề, mục tiêu chưa rõ nên hiệu quả việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, điều lệ hội đạt yêu cầu chưa cao.

Ông Đỗ Văn Dung, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình báo cáo công tác Kiểm tra của Liên hiệp hội tỉnh Ninh Bình tại Hội nghị nâng cao năng lực kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến và kiến nghị như Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam cần tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra; định kỳ tổ chức các lớp, khóa đào tạo tập huấn nghiệp vụ hàng năm, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra trong hệ thống Liên hiệp Hội; cần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các Liên hiệp Hội địa phương. Ban hành, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra để có sự thống nhất trong hệ thống Liên hiệp Hội.

Đề xuất cơ chế, chính sách, kinh phí hoạt động kiểm tra cho Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố; chính sách đối với cán bộ kiểm tra; chủ động hướng dẫn kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra ngay từ đầu năm để các Liên hiệp Hội địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Tiếp tục phối hợp, lồng ghép với thường trực hội thành viên hoặc chủ động tổ chức đoàn công tác thăm và làm việc với hội thành viên, tổ chức trực thuộc của hội để nắm bắt tình hình và làm việc với hội thành viên, tổ chức trực thuộc của hội để nắm bắt tình hình hoạt động, tham gia đóng góp ý kiến, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Xây dựng kế hoạch, lịch làm việc với hội thành viên và đơn vị trực thuộc; kịp thời đôn đốc các đơn vị thực hiện chưa tốt quy chế làm việc. Cùng các hội thành viên tháo gỡ khó khăn trong hoạt động và chỉ đạo tổ chức Đại hội theo đúng nhiệm kỳ.

Đông Hà

CÁC TIN KHÁC
Xây dựng mô hình nuôi cá trắm đen thương phẩm Thứ Sáu, Ngày 12/01/2018
Tổng kết, trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bìh lần thứ VIII Thứ Sáu, Ngày 12/01/2018
Hội nghị bình xét thi đua khối các Hội đặc thù năm 2017 Thứ Sáu, Ngày 12/01/2018
Ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ IX (2018-2019) Thứ Sáu, Ngày 05/01/2018
Kê hoạch triển khai, tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ IX (2018-2019) Thứ Sáu, Ngày 05/01/2018
Khai mạc triển lãm Sinh Vật cảnh năm 2017 Thứ Tư, Ngày 27/12/2017
Hội thảo báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam trước thách thức phát triển không gian mạng Thứ Tư, Ngày 27/12/2017
Lễ chào mừng Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình đón nhận 03 cá thể gấu đầu tiên Thứ Sáu, Ngày 17/11/2017
Hội thảo tư vấn phản biện Đề án “Chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác khu du lịch sinh thái đất ngập nước Vân Long” Thứ Sáu, Ngày 17/11/2017
Tỉnh Ninh Bình đoạt 02 giải Ba và 01 giải Khuyến khích tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc lần thứ 13 Thứ Sáu, Ngày 17/11/2017
Trang 1/28 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
THÔNG BÁO
Liên kết web:
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập:
4657686
Số người online:
102

Bản quyền của khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn
Cơ quan chủ quản: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NINH BÌNH
Địa chỉ: Phố Kỳ Lân - phường Tân Thành - thành Phố Ninh Bình;
Email: lhhninhbinh@gmail.com; Điện thoại: 0303.886.985
Ghi rõ nguồn khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.