Về việc cử cán bộ Khoa học, chuyên gia đăng ký tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5; Đại Hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định thành lập Đoàn khảo sát công tác triển khai Hội thi sáng tạo tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2014-2015); Thứ Sáu, Ngày 27/11/2020
HỘI THI SÁNG TẠO
Báo cáo tóm tắt tổng kết Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ IX(2018-2019) Thứ Hai, Ngày 02/12/2019
Sau 02 năm tổ chức triển khai thực hiện Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ IX (2018 -2019), Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình báo cáo tóm tắt tổng kết công tác tổ chức triển khai, thực hiện Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ IX (2018 -2019) như sau:

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HỘI THI

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Hội thi) đã ban hành: Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 04/01/2018 về việc ban hành Thể lệ Hội thi lần thứ IX (2018-2019); Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 04/01/2018 về việc triển khai, thực hiện Hội thi lần thứ IX (2018-2019);

Sau khi phát động Hội thi lần thứ IX, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan đã tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Thể lệ, Kế hoạch Hội thi bằng nhiều hình thức như trên: Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Bình, Cổng thông tin điện tử Ninh Bình, Website, bản tin của các Sở, ban ngành đoàn thể, UBND các huyện thành phố, các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp và các trường học trên địa bàn tỉnh và  in ấn tờ rơi…

Ban Tổ chức Hội thi đã ban hành Công văn số 97/CV-BTC ngày 9/7/2018 về việc Tổ chức triển khai thực hiện Hội thi lần thứ IX gửi tới các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các trường học trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là đơn vị) triển khai thực hiện Hội thi và yêu cầu các đơn vị khuyến khích, động viên và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân có các công trình, giải pháp sáng tạo kỹ thuật tham dự Hội thi; Công văn số 163/CV-BTC ngày 15/10/2018 về việc thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát đợt I Công tác triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ IX và Quyết định số 32/QĐ-BTC ngày 08/04/2019 về thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát công tác triển khai Hội thi lần thứ IX.

UBND các huyện, thành phố đã ban hành các văn bản tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, Thể lệ, Kế hoạch Hội thi trên Đài truyền thanh 3 cấp và nhiều hình thức khác nên đã tạo thành phong trào có sức lan tỏa lớn trên địa bàn tỉnh.

II. KẾT QUẢ HỘI THI

1. Công tác tiếp nhận Hồ sơ tham dự

Hội thi lần IX đã được tổ chức và triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, đối tượng dự thi đa dạng đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Nhận thức của các cấp, ủy đảng, chính quyền về giá trị của sáng tạo khoa học công nghệ được nâng cao. Một số đơn vị đã lấy kết quả tham gia Hội thi là tiêu chí thi đua hoặc ban hành quy chế để khuyến khích động viên cán bộ, nhân viên hưởng ứng phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Đến ngày 15/7/2019 cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi đã nhận được 59 giải pháp tham dự thi trên 06 lĩnh vực và phân loại theo các lĩnh vực dự thi như sau:

Nhận xét:

Số lượng các giải pháp tham dự Hội thi lần thứ IX là 59 giải pháp tăng 147,5% so với Hội thi lần thứ VIII (có 40 giải pháp). Các lĩnh vực đều có số lượng các giải pháp tham dự tăng so với Hội thi lần VIII, nhiều nhất là lĩnh vực Giáo dục 15 giải pháp, lĩnh vực ít nhất là lĩnh vực Vật liệu, hóa chất, năng lượng 5 giải pháp và lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông 7 giải pháp.

2. Tổ chức phân loại, chấm, xếp loại các công trình/giải pháp tham dự

Từ ngày 9/9/2019 đến ngày 12/9/2019 cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi phối hợp với các thành viên Ban Giám khảo tổ chức phân loại, chấm, xếp loại các giải pháp dự thi trên tinh thần trách nhiệm cao,  được đánh giá trên 3 tiêu chí: tính mới, tính sáng tạo; hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội và khả năng áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh.

Ban Giám khảo đã phân loại, chấm dự kiến xếp loại 42/59 công trình đoạt giải, cụ thể như sau:

3. Tham dự Cuộc thi toàn quốc.

Từ kết quả trên Ban Tổ chức Hội thi tỉnh đã lựa chọn 11 giải pháp đoạt giải Nhất, giải Nhì gửi tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XV (2018-2019).

III. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP

Để Hội thi sáng tạo kỹ thuật trở thành phong trào mạnh, kết quả và hiệu quả ngày càng tăng, Ban Tổ chức Hội thi tỉnh đưa ra một số giải pháp cần thực hiện như sau:

- Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các địa phương, các tổ chức và cá nhân nghiêm túc triển khai Kế hoạch, Thể lệ Hội thi; tích cực tham mưu và thực hiện phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật một cách sâu rộng, hiệu quả và phát triển bền vững.

- Cơ quan thường trực và các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin, truyền thông trên các kênh thông tin đại chúng và bằng nhiều phương thức, hình thức khác nhau về kết quả triển khai Hội thi, về khoa học công nghệ, về các mô hình, giải pháp khoa học công nghệ, sáng kiến kỹ thuật tiên tiến tới đông đảo các tầng lớp nhân dân.

- Các đơn vị chủ động tăng cường đầu tư các nguồn lực, trong đó chú trọng đầu tư nguồn nhân lực, tài chính cho phát triển khoa học công nghệ, tích cực đầu tư và chuyển giáo công nghệ mới, tiến tiến vào thực tiễn sản xuất, quản lý; mạnh dạn tiếp cận và hấp thụ các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 trong các lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

- Ban Tổ chức các cấp, cơ quan thường trực Hội thi tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ở tất cả các giai đoạn, các khâu trong quá trình hoàn thiện hồ sơ giải pháp tham dự Hội thi./.

PGS.TS Đỗ Văn Dung

CÁC TIN KHÁC
Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ X (2020-2021) Chủ nhật, Ngày 19/04/2020
Sử dụng xỉ lò cao làm phụ gia cho sản xuất xi măng đáp ứng yêu cầu chất lượng xi măng PC50 theo TCVN2682:2009, ASTM C150 TYPE I, TYPE II Thứ Sáu, Ngày 22/11/2019
Phương án nâng tốc độ lò nung 431kl01 Thứ Sáu, Ngày 22/11/2019
Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy mễn Vật lý Thứ Ba, Ngày 29/10/2019
Ứng dụng kỹ thuật đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn trong điều trị bệnh nhân nhịp chậm có triệu chứng Thứ Ba, Ngày 29/10/2019
Ban Giám khảo chấm các công trình tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX, năm (2018-2019) Thứ Sáu, Ngày 27/09/2019
Ứng dụng kỹ thuật can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị bệnh nhân đau thắt ngực ổn định Thứ Tư, Ngày 26/06/2019
Thiết bị phụ trợ nâng cao năng suất, hiệu quả lò sấy nông sản vỉ ngang Thứ Sáu, Ngày 26/04/2019
Quy trình trồng rau an tòan trong nhà lưới Thứ Năm, Ngày 28/02/2019
Ứng dụng phương pháp thông khí nhân tạo không xâm nhập điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Thứ Sáu, Ngày 25/01/2019
Trang 1/7 - 1 2 3 4 5 6 7
THÔNG BÁO
Liên kết web:
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập:
9420860
Số người online:
45

Bản quyền của khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn
Cơ quan chủ quản: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NINH BÌNH
Địa chỉ: Phố Kỳ Lân - phường Tân Thành - thành Phố Ninh Bình;
Email: lhhninhbinh@gmail.com; Điện thoại: 0303.886.985
Ghi rõ nguồn khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.