Về việc cử cán bộ Khoa học, chuyên gia đăng ký tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5; Đại Hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định thành lập Đoàn khảo sát công tác triển khai Hội thi sáng tạo tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2014-2015); Thứ Bảy, Ngày 23/01/2021
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG KHKT
Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Thứ Sáu, Ngày 21/02/2020
Vừa qua, tại Bộ Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra Lễ ký kết phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020-2025.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Liên hiệp Hội Việt Nam có: GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Phạm Văn Tân; Phó Chủ tịch Nghiêm Vũ Khải; Phó Chủ tịch Phan Tùng Mậu cùng các Trưởng Phó ban Liên hiệp Hội Việt Nam. Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có: Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại buổi ký kết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, trong thời gian tới, ngành tài nguyên môi trường sẽ phải có cuộc cách mạng khoa học công nghệ toàn diện, do đó cần có sự hợp tác, đồng hành của đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia để cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp và phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ cho công tác quản lý của ngành tài nguyên và môi trường.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn, việc hợp tác giữa hai đơn vị phải được xây dựng và được thực hiện trên tinh thần mới, hành động mới để thông qua việc ký kết sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên Hội Việt Nam khẳng định, việc hợp tác sẽ tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; truyền thông và phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội Việt Nam trong các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên Hội Việt Nam

Bản ký kết đã phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện cho từng đơn vị. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam thống nhất nội dung, kế hoạch hằng năm; chỉ đạo, kiểm tra, tạo điều kiện cần thiết cho các hoạt động trong phạm vi nội dung Chương trình phối hợp này.

Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các liên hiệp hội địa phương, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp trên địa bàn tỉnh, thành phố;

Chủ trì, phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam tham vấn, lấy ý kiến đóng góp của các hội viên, tổ chức trực thuộc trong xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

Xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kinh phí để Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, tổ chức trực thuộc tích cực tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội và triển khai công tác bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;

Có các hình thức khen thưởng phù hợp, kịp thời đối với các tập thể và cá nhân của Liên hiệp Hội Việt Nam các cấp có đóng góp và thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình này và trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: Cần chỉ đạo, hướng dẫn các hội khoa học và kỹ thuật chuyên ngành toàn quốc, các liên hiệp hội địa phương, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tại các địa phương xây dựng Kế hoạch phối hợp để triển khai thực hiện Chương trình này; Chủ động đề xuất và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong triển khai các nội dung của Chương trình này.

Phát động và chỉ đạo thực hiện phong trào khuyến khích các nhà khoa học của các hội thành viên các cấp, tổ chức trực thuộc tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thường xuyên thông tin, trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong triển khai các nội dung của Chương trình; cử chuyên gia, các nhà khoa học của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia hỗ trợ về kỹ thuật và pháp lý cho các hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chỉ đạo thống nhất các hội thành viên, các liên hiệp hội địa phương và tổ chức trực thuộc thực hiện các nội dung đã ký kết; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, giám sát hoạt động; có hình thức thi đua khen thưởng kịp đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lễ ký kết phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Đông Hà

CÁC TIN KHÁC
Vắc xin Covid-19 "Made in Việt Nam" sẽ được thử nghiệm như thế nào? Thứ Tư, Ngày 30/12/2020
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nổi bật năm 2019 Thứ Tư, Ngày 30/12/2020
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Thứ Sáu, Ngày 13/11/2020
Ban Giám khảo chấm các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh lần thứ XI, năm 2020 Thứ Sáu, Ngày 18/09/2020
Hội thảo tư vấn, phản biện "quy hoạch phân khu 4-4 trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" Thứ Sáu, Ngày 18/09/2020
Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo mở rộng đề tài tư vấn phản biện "đánh giá một số kết quả thực hiện nghị quyết đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025" Thứ Năm, Ngày 20/08/2020
Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019) Thứ Ba, Ngày 11/08/2020
Hội thảo xác định nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và địa phương Thứ Ba, Ngày 21/07/2020
Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng thành phố Ninh Bìh chấm các mô hình, sản phẩm tham dự năm 2020 Thứ Ba, Ngày 21/07/2020
Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 Thứ Ba, Ngày 30/06/2020
Trang 1/36 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
THÔNG BÁO
Liên kết web:
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập:
9656920
Số người online:
4

Bản quyền của khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn
Cơ quan chủ quản: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NINH BÌNH
Địa chỉ: Phố Kỳ Lân - phường Tân Thành - thành Phố Ninh Bình;
Email: lhhninhbinh@gmail.com; Điện thoại: 0303.886.985
Ghi rõ nguồn khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.