Về việc cử cán bộ Khoa học, chuyên gia đăng ký tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5; Đại Hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định thành lập Đoàn khảo sát công tác triển khai Hội thi sáng tạo tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2014-2015); Thứ Ba, Ngày 20/10/2020
CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN
Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu Niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình ngày càng đi vào cuộc sống Thứ Tư, Ngày 19/08/2020
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 651/QĐ-UB ngày  01/6/1998 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình là thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 15/02/2012 của Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh luôn bám sát chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thể hiện trong việc tập hợp đoàn kết và vận động đội ngũ trí thức góp phần vào sự nghiệp đoàn kết toàn dân và tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Đến nay, Liên hiệp Hội tỉnh từng bước đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp, với mục tiêu xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trở thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh giữ vai trò là nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng và văn minh.

Với chức năng, nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trong toàn tỉnh, các hoạt động sáng tạo kỹ thuật tôn vinh trí thức được Liên hiệp Hội tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, các phong trào lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, người lao động thông qua các Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Giải thưởng khoa học công nghệ Hoa Lư, Giải thưởng khoa học công nghệ Việt Nam, Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng được tổ chức hàng năm đã thu hút được đông đảo quần chúng từ các tầng lớp và mọi lứa tuổi tham gia.

Đặc biệt trong những năm qua Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với Liên hiệp Hội tỉnh, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Tỉnh Ủy - HĐNH – UBND tỉnh Ninh Bình, sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, đặc biệt hơn là sự vào cuộc của các tổ chức đoàn đội, các trường học, các thày cô giáo, các bậc phụ huynh; sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng trong toàn tỉnh, Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên nhi đồng tỉnh đã đạt được những kết quả đáng tự hào cho tỉnh nhà và hệ thống Liên hiệp Hội toàn quốc. Tổ chức thành công 10 lần Cuộc thi, có hàng nghìn giải pháp, mô hình tham dự Cuộc thi tỉnh. Các mô hình/sản phẩm tham dự hàng năm có nhiều thay đổi, tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, các mô hình/sản phẩm trải đều trên tất cả các lĩnh vực dự thi. 492 mô hình/sản phẩm đã được Trưởng Ban Tổ chức tỉnh trao tặng Bằng khen, Giấy chứng nhận (trong đó có 3 giải đặc biệt, 24 giải Nhất, 54 giải Nhì, 147 giải Ba, 238 giải Khuyến Khích, 28 giải Phụ); 38 mô hình/sản phẩm đoạt giải thưởng tại Cuộc thi Thanh Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc (trong đó 02 Giải Đặc biệt, 4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 12 giải Ba, 15 giải Khuyến khích), đoạt 10 Huy chương (trong đó 02 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng) tại các triển lãm quốc tế được tổ chức ở các nước như: Malayxia, Inđônêxia, Đài Loan, Thái Lan… Các mô hình/sản phẩm đoạt giải cao trong Cuộc thi toàn quốc và quốc tế đều nhận Giải thưởng Đinh Bộ Lĩnh của tỉnh tổ chức hằng năm.

Đạt được những thành tựu đó phải nói đến công tác tuyên truyền của Liên hiệp Hội xuống cơ sở luôn được triển khai liên tục và thường xuyên, Liên hiệp Hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh triển khai sâu rộng các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Hiện nay Liên hiệp Hội tỉnh đã có 8 đơn vị cơ sở là cơ quan Thường trực Cuộc thi tại các huyện, Thành phố, là cầu nối quan trọng để tuyên truyên, hướng dẫn các đơn vị trong địa bàn mình quản lý một cách có hiệu quả. Các sản phẩm/mô hình của từng đơn vị được tổng hợp phân theo từng lĩnh vực dự thi và được Ban tổ chức cấp huyện, thành phố thành lập riêng các hội đồng Ban giám khảo chấm để xem xét, đánh giá các mô hình theo thể lệ của cấp mình ban hành. Những sản phẩm đạt chất lượng cao sẽ được đề xuất gửi đi tham dự Cuộc thi tỉnh hàng năm. Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh thành lập Ban giám khảo để lựa chọn, đánh giá những sản phẩm có tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng; tính hiệu quả của từng sản phẩm và chấm điểm độc lập, sau đó họp Ban tổ chức Cuộc thi tỉnh để đánh giá kết quả triển khai Cuộc thi và ghi nhận, biểu dương khen thưởng kịp thời cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai cuộc thi.

Hàng năm, Liên hiệp Hội tỉnh tổ chức thành 2 đoàn khảo sát xuống các trường học để kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện các mô hình/sản phẩm, động viên các nhà trường bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho giáo viên về lĩnh vực nghiên cứu khoa học; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn gắn với nghiên cứu khoa học, gợi mở ý tưởng cho học sinh từ những kiến thức được học trong nhà trường đến việc lựa chọn giáo viên có năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học. Từ các ý tưởng sáng tạo của các em, nhà trường chọn ra ý tưởng độc đáo mang tính thực tiễn cao và dễ áp dụng để phân công giáo viên hướng dẫn các em thực hiện. Đồng thời, để các sản phẩm thực sự có ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống nhưng lại không tốn kém quá nhiều chi phí, công sức, thời gian học tập của các em … Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, phong trào nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ trong các nhà trường đang càng được đẩy mạnh.

Đến nay, Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình ngày càng đi vào cuộc sống, là hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ của tuổi trẻ diễn ra thường niên mỗi năm một lần, nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của các Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng; giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai; thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo; đồng thời Cuộc thi còn là nơi hội tụ những tài năng sáng tạo, sân chơi trí tuệ của lứa tuổi học sinh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.

Đinh Liên

CÁC TIN KHÁC
Kiểm tra công tác triển khai Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ XI Thứ Ba, Ngày 30/06/2020
Phong trào nghiên cứu khoa học trong các nhà trường Thứ Hai, Ngày 02/12/2019
Ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ XI (2019-2020) Thứ Sáu, Ngày 27/09/2019
Triển khai, thực hiện Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ XI (2019-2020) Thứ Sáu, Ngày 27/09/2019
Giường I.o.T hỗ trợ người mất khả năng vận động tay chân Thứ Sáu, Ngày 27/09/2019
Dự Lễ tổng kết Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ X (2018-2019) và Phát động Cuộc thi tỉnh lần thứ XI (2019-2020) Thứ Ba, Ngày 24/09/2019
Tặng Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ X (2018-2019) Thứ Hai, Ngày 09/09/2019
Tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ X (2018-2019) và Phát động Cuộc thi tỉnh lần thứ XI (2019-2020) Thứ Hai, Ngày 09/09/2019
Thiết bị đo mức Silo tự động Thứ Hai, Ngày 26/08/2019
Ứng dụng công nghệ Nano bạc điều chế phức đa năng: Bạc - Oleacrylate xử lý hiện tượng nấm mốc, muối hóa, phồng rộp sơn không bám dính tường - trần nhà Thứ Hai, Ngày 26/08/2019
Trang 1/10 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
THÔNG BÁO
Liên kết web:
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập:
9198295
Số người online:
20

Bản quyền của khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn
Cơ quan chủ quản: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NINH BÌNH
Địa chỉ: Phố Kỳ Lân - phường Tân Thành - thành Phố Ninh Bình;
Email: lhhninhbinh@gmail.com; Điện thoại: 0303.886.985
Ghi rõ nguồn khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.