Về việc cử cán bộ Khoa học, chuyên gia đăng ký tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5; Đại Hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định thành lập Đoàn khảo sát công tác triển khai Hội thi sáng tạo tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2014-2015); Thứ Năm, Ngày 24/06/2021
CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN
Mời các bạn tham gia Cuộc thi dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ III (2011- 2012) Thứ Hai, Ngày 28/11/2011
Cuộc thi Sáng tạo Thanh - Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ III (2011-2012) (Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ cho các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

I.  CƠ QUAN TỔ CHỨC VÀ PHỐI HỢP
    Các cơ quan tổ chức:
    - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình (cơ quan thường trực);
    - Tỉnh đoàn Ninh Bình;
    - Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình;
    - Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình;
    - Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình;
    - Báo Ninh Bình.
     Các cơ quan phối hợp:
     -    Sở Tài chính Ninh Bình;
     -    UBND các huyện, thị xã, thành phố;
     -    Các nhà tài trợ.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

     Tất cả các em trong độ tuổi thanh, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (sinh từ năm 1993). Khuyến khích các em nhỏ tuổi hơn, các em là dân tộc thiểu số, các em ở miền núi, vùng sâu, vùng xa tham gia.

 III. LĨNH VỰC DỰ THI
-    Đồ dùng dành cho học tập;
-    Phần mềm tin học;
-    Đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí;
-    Các dụng cụ sinh hoạt gia đình;
-    Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

IV. YÊU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI DỰ THI
- Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng cao trong thực tiễn.
- Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.
- Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong tỉnh, khuyến khích sử dụng các phế liệu trong sinh hoạt, trong sản xuất để làm ra vật dụng, sản phẩm hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, mô hình thông minh, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực đã nêu trên.
- Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có thuyết minh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế, khả năng áp dụng trong thực tiễn.
  V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ THI
-    Thí sinh dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định.
-    Thí sinh  dự thi có thể là cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể.
-    Thí sinh dự thi được quyền nhờ người khác viết thuyết trình  làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (Trừ lĩnh vực phần mềm tin học).
-    Thí sinh dự thi phải làm phiếu tham dự cuộc thi theo mẫu (gửi kèm theo tại đây).

VI. HỒ SƠ THAM GIA DỰ THI
            Hồ sơ gồm có:
- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).
- Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mền tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.
- Bản thuyết minh (ít nhất 02 bản)
- Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4cm x 6cm, ghi rõ họ, tên ở mặt sau.
- Bản sao hộ khẩu, giấy khai sinh của người dự thi.

VII. GIẢI THƯỞNG
    1. Giải đồng đội: Dành cho các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triền khai tốt kế hoạch Cuộc thi (có nhiều ý tưởng, sản phẩm tham dự  Cuộc thi cấp tỉnh). Cụ thể:
          - 01 Giải Nhất:     5.000.000 đồng;
          - 01 Giải Nhì:       3.000.000 đồng;
          - 01 Giải Ba:         2.000.000 đồng.
   2. Giải cá nhân:
          - 01 Giải Đặc biệt :             10.000.000 đồng;
          - 02 Giải Nhất :                     7.000.000 đồng/giải;
          - 05 Giải Nhì :                        5.000.000 đồng/giải;
          - 12 Giải Ba:                          3.000.000 đồng/giải;
          - 20 Giải Khuyến khích:       2.000.000 đồng /giải
           Các giải thưởng bao gồm tiền thưởng, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tác giả đạt giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba; Các giải Khuyến khích sẽ được LHH tặng Giấy khen; Ngoài ra Ban tổ chức căn cứ kết quả sẽ xem xét, quyết định trao phần thưởng cho các tác giả khác như: tác giả nhỏ tuổi nhất, tác giả có mô hình đẹp nhất, tác giả có hoàn cảnh đặc biệt nhất.
Các sản phẩm đạt giải Đặc biệt, Nhất, Nhì , Ba được Ban tổ chức xem xét giới thiệu tham dự cuộc thi toàn quốc.
     3. Kinh phí tổ chức:
3.1.   Ban tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thành phố, thị xã:
Hàng năm chủ động lập dự toán kinh phí chi tiết báo cáo UBND  các huyện, thành phố, thị xã bố trí kinh phí cho Cuộc thi ở cấp mình, gồm các nội dung chính như sau:
- Tuyên truyền, phát động, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện Cuộc thi;
- Tiếp nhận, chấm sơ khảo, lựa chọn công trình, sản phẩm hướng dẫn tác giả lập hồ sơ và tập hợp  gửi về tham dự Cuộc thi cấp tỉnh.
- Tổ chức cho các tác giả đạt giải tham dự Lễ tổng kết Cuộc thi ở cấp tỉnh.
3.2. Ban tổ chức cấp tỉnh:
          Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Cơ quan Thường trực của BTC Cuộc thi cấp tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí kinh phí cho Cuộc thi về các nội dung:
-  Tổ chức, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức Cuộc thi;
-  Tổ chức phát động, tổng kết, trao thưởng;
-  Chỉnh sửa các sản phẩm tham dự cuộc thi toàn quốc và tổ chức dự thi cấp toàn quốc;
- Tổ chức cho các tác giả đạt giải cấp toàn quốc tham dự Lễ tổng kết cấp Toàn quốc.

VIII. THỜI GIAN TỔ CHỨC
    Thời gian: Từ tháng 11/2011 đến 15/7/2012
    - Phát động cuộc thi: Tháng 11/2011
    - Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: hết ngày 30/6/2012 (theo dấu bưu điện)    
    - Tổ chức chấm, chọn các giải pháp đoạt giải cao đi dự thi toàn quốc trước ngày 15/7/2012.

IX. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ DỰ THI
         - Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm nhận hồ sơ dự thi của các thí sinh địa phương mình, đánh giá sơ tuyển, chấm và chọn các mô hình sản phẩm tiêu biểu tham gia dự thi cấp tỉnh trước ngày 30/6/2012.
         - Địa điểm nộp hồ sơ và sản phẩm:
    Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình;
    Địa chỉ: Phòng 612, Khu Liên cơ quan Tỉnh uỷ, đường Đinh Điền, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
    Điện thoại:  0303.886.985;  0303.500.416                   Fax:  0303.886.985
    Email: ninhbinhlhh2009@gmail.com   

X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Thể lệ này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, các đơn vị báo cáo Ban tổ chức thông qua Tổ giúp việc để tổng hợp, trình Ban tổ chức xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế./. 

CÁC TIN KHÁC
Ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ XII (2020-2021) Thứ Ba, Ngày 16/03/2021
Hệ thống quản lý giờ học thông minh Thứ Năm, Ngày 17/12/2020
Chế phẩm sinh học DTH để xử lý chất thải hữu cơ thành phân bón cho nông nghiệp sạch Thứ Năm, Ngày 17/12/2020
Dự lễ Tổng kết Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình Thứ Sáu, Ngày 27/11/2020
Chương trình khen thưởng Học sinh, sinh viên xuất sắc năm 2020 Thứ Sáu, Ngày 27/11/2020
Quyết định về việc tặng Giấy chứng nhận và cấp tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ XI Thứ Năm, Ngày 19/11/2020
Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu Niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình ngày càng đi vào cuộc sống Thứ Tư, Ngày 19/08/2020
Kiểm tra công tác triển khai Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ XI Thứ Ba, Ngày 30/06/2020
Phong trào nghiên cứu khoa học trong các nhà trường Thứ Hai, Ngày 02/12/2019
Ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ XI (2019-2020) Thứ Sáu, Ngày 27/09/2019
Trang 1/11 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
THÔNG BÁO
Liên kết web:
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập:
10550373
Số người online:
22

Bản quyền của khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn
Cơ quan chủ quản: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NINH BÌNH
Địa chỉ: Phố Kỳ Lân - phường Tân Thành - thành Phố Ninh Bình;
Email: lhhninhbinh@gmail.com; Điện thoại: 0303.886.985
Ghi rõ nguồn khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.