Về việc cử cán bộ Khoa học, chuyên gia đăng ký tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5; Đại Hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định thành lập Đoàn khảo sát công tác triển khai Hội thi sáng tạo tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2014-2015); Thứ Bảy, Ngày 26/11/2022
VĂN BẢN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
SttSố HiệuTênDownload
1 CV 186 Về việc Phát động thi đua lập thành tích kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Download
2 19/TT-BTC Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Download
3 QĐ 669/QĐ-BNV Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2016 Download
4 KH 93/KH-UBND Phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế về Quang tử và Ứng dụng lần thứ 9 và Hội nghị Châu Á về khoa học Lasre cực mạnh Download
5 CV 363/LHHVN Về việc tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2016 Download
6 QĐ 1795/QĐ-TTg Quyết định Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Download
7 CV 116/CV-LHH Về việc cử cán bộ Khoa học, chuyên gia đăng ký tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Download
8 Luat 55/2010/QH12 Luật An toàn thực phẩm Download
9 QĐ 1443/QĐ-BNN-QLCL Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 38/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Download
10 HD 299/HD-UBKTLHHVN Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Download
11 TT 11/2015/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Download
12 CV 251/LHHVN-KHCNMT Tổ chức thực hiện "Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5" Download
13 CV 1442/BKHCN-VP Hướng dẫn tổ chức "Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2016" Download
14 QĐ 1795/QĐ-TTg Quyết định Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Download
15 CTr 938/CTr-BGDĐT-LHHVN Chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2014-2020 Download
16 TT 11/2015/TT-BTC Thông tư số 11/2015/TT-BTC về việc "Hướng dẫn lập dự toán và cơ chế quản lý tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội" Download
17 Số 2457/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Download
18 2785/CV-VPTW Phê duyệt điều lệ hội có tính chất đặc thù Download
19 Số: 27/NQ/TW Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Download
20 Số: 327/BNV-TCPCP VV Thực hiện đề án Kiện toàn tổ chức LHH VN và LHH các địa phương Download
Trang 1/2 - 1 2
THÔNG BÁO
Liên kết web:
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập:
17671777
Số người online:
670

Bản quyền của khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn
Cơ quan chủ quản: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NINH BÌNH
Địa chỉ: Phố Kỳ Lân - phường Tân Thành - thành Phố Ninh Bình;
Email: lhhninhbinh@gmail.com; Điện thoại: 0303.886.985
Ghi rõ nguồn khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.