Banner chính
Thứ Hai, 04/12/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu 138
Trích yếu Về việc tặng Giấy Chứng nhận và cấp tiền thưởng cho các Tác giả và Đồng Tác giả đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ XI (2022-2023)
Ban hành 10/10/2023
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản của Tỉnh
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản Quyết định
File đính kèm Tập tin

Ngày 10 tháng 10 năm 2023, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình đã ký và ban hành Quyết định số: 138/QĐ-BTC Về việc tặng Giấy Chứng nhận và cấp tiền thưởng cho các Tác giả và Đồng Tác giả đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ XI (2022-2023).

Ban Biên tập website đăng toàn văn Quyết định trên để các cơ quan, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Văn bản khác