Banner chính
Thứ Hai, 04/12/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Danh sách các công trình đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ III, 2018-2023 (Dự kiến)

Thứ Ba, 15/08/2023

Vừa qua, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dưới sự chủ trì của đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng. Các thành viên của Hội đồng xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình, lần thứ III (2018-2023) đã họp xem xét, thống nhất thông qua những công trình đạt giải lần này.

Ban Biên tập Website xin đăng toàn bộ Danh sách các công trình Dự kiến đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ III (2018-2023) để các tập thể, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.