Banner chính
Thứ Tư, 04/10/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

BAN LÃNH ĐẠO LIÊN HIỆP HỘI

 


• Chủ tịch: Đỗ Văn Dung

• Ngày sinh:  23/01/1963

• Quê quán: Xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

• Trình độ chuyên môn: PGS.TS.BS

• Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

• Điện thoại: 0916.162.135

• Phó Chủ tịch : Nguyễn Tử Tiến Lợi

• Ngày sinh: 06/12/1981

• Quê quán: Xã Ninh Nhất, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

• Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Công nghệ thông tin, Thạc sĩ Kinh tế

• Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

• Điện thoại: 0912.896.398