Banner chính
Thứ Bảy, 20/07/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

BAN LÃNH ĐẠO LIÊN HIỆP HỘI

 


• Phó Chủ tịch Phụ trách: Nguyễn Tử Tiến Lợi

• Ngày sinh: 06/12/1981

• Quê quán: Xã Ninh Nhất, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin, Thạc sỹ Kinh tế

• Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

• Điện thoại: 0912.896.398