Banner chính
Chủ Nhật, 14/07/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Ban thường vụ LHH

1. Đồng chí: Nguyễn Tử Tiến lợi - Phó Chủ tịch Phụ trách Liên hiệp Hội, Kiêm Trưởng ban Kiểm tra Liên hiệp Hội tỉnh;

2. Đồng chí: Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp Hội tỉnh;

3. Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp Hội tỉnh;

4. Đồng chí Đinh Văn Khâm  - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp Hội tỉnh;

5. Đồng chí Trần KIm Long - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp Hội tỉnh;

6. Đồng chí: Phan Văn Tùng - Tổng Thư ký, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Khoa học công nghệ Liên hiệp Hội tỉnh