Banner chính
Thứ Tư, 04/10/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Thường trực liên hiệp hội

1. Đồng chí: Đỗ Văn Dung - Chủ tịch Liên hiệp Hội;

2. Đồng chí: Nguyễn Tử Tiến Lợi - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội;

3. Đồng chí: Phan Văn Tùng - Tổng Thư ký Liên hiệp Hội.