Banner chính
Thứ Sáu, 24/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Sử dụng Ong bắp cày như một loại thuốc trừ sâu sinh học

Thứ Hai, 26/04/2021
 

Đ bo v mùa màng khi s tn công ca sâu bọ, người nông dân thường tìm đến các loi thuc tr sâu hoá hc vì tác dng nhanh và giá thành phi chăng. Mc dù vy, nhng sn phm này li tim n vô s mi nguy hi đi với môi trường và sc kho của người tiêu dùng. Mt nghiên cu mi đây của trường Đi hc Keele (Anh) đã đ xut một phương pháp khác đ kim soát sâu b trên cây trng: s dụng thiên địch. Du không phi một phương pháp hoàn toàn mới, nhưng loài “thiên địch” được đ xut li khiến không ít người bt ng.

 

Từ trước đến nay, ong bp cày vẫn được biết đến như một loi côn trùng nguy him bi bn tính hung d và th nc đc đáng s có thể gây thương tổn cho h thần kinh và đe doạ tính mng ca nn nhân nếu không được cp cu kp thi sau khi b chúng đt. Tuy nhiên, nghiên cu của Giáo sư Toby Bruce (Đại học Keele) được thc hin vi s hp tác ca Trung tâm Quc tế v Sinh lý hc và Sinh thái hc Côn trùng (International Centre of Insect Physiology and Ecology) và Vin nghiên cu Cây trng Quc tế cho vùng nhit đi bán khô cn (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics) đã tiết l mt công dng hu ích ca nhng con vt đáng sợ này, đó là bảo v cây ngô khỏi loài bướm đêm.

Nghiên cu này ch ra rng, khi bị bướm đêm đẻ trng lên lá cây, mt s cây ngô phát ra mt loi tín hiu đ lôi kéo nhng con ong bắp cày đến đ trng vào chính những con sâu bướm. Là loài sng kí sinh, ong bp cày con sau khi n s ăn tht chính những con sâu bướm đó. Nh vy, cây ngô không còn bị sâu bướm làm hi.

Đ khám phá sâu hơn về vn đ di truyn đằng sau cơ chế bo vệ đó, nhóm nghiên cứu đã tìm hiu 146 ging ngô, bao gm c các ging ngô truyn thng ln nhng ging ngô lai cùng dòng và lai kinh tế (hay lai công nghiệp – phương pháp lai giữa hai cá th thuc nhiu dòng/ging/loài khác nhau). H nhn thy nhng ging ngô truyn thng phát ra nhiu tín hiu thu hút ong bắp cày hơn, đồng thi, h cũng đnh v khu vc trên mã di truyn gn vi phn ng y.

Trong bi cnh nhiu loài sâu b đã hình thành tính kháng thuc tr sâu hoá hc, nhng phân tích mi m này v lĩnh vc di truyn có th b tr hu ích cho vic phát trin các ging cây có kh năng kháng c sâu b mt cách t nhiên. Nghiên cu trên cũng góp phn c vũ vic kim soát sâu b trên cây trng theo phương thức sinh hc đ bo vệ chính môi trường sng và sc kho của con người.

Huyn Chi (Ngun: Sciencefocus.com)