Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu QĐ 1443/QĐ-BNN-QLCL
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 38/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ban hành 19/06/2012
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 19/6/2012, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã ký, ban hành Quyết định số 1443/QĐ-BNN-QLCL “Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 38/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Ban biên tập Website xin đăng toàn văn nội dung Quyết định trên để các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan biết, thực hiện.