Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu QĐ 04/QĐ-BTC
Trích yếu Ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII (2016-2017)
Ban hành 12/01/2016
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 12 tháng 01 năm 2016, đồng chí Lê Văn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII đã ký, ban hành Quyết định số 04/QĐ-BTC về việc Ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII (2016-2017). Ban Biên tập đăng toàn văn nội dung Kế hoạch trên để các cá nhân, tập thể biết và thực hiện.