Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu 2020
Trích yếu Chương trình khen thưởng Học sinh, sinh viên xuất sắc năm 2020
Ban hành 26/11/2020
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản của Tỉnh
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ký, ban hành Giấy mời dự Chương trình khen thưởng Học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm 2020 được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình vào hồi 20h00 ngày 28 tháng 11 năm 2020.

Ban Biên tập website đăng toàn văn nội dung Giấy mời trên để các cơ quan, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.