Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu CV 35/CV-LHH
Trích yếu Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng viết thuyết minh
Ban hành 11/03/2014
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 25/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2014; Thông báo số 219/TB-SNV ngày 21/01/2014 của Sở Nội vụ Ninh Bình về việc kế hoạch mở lớp tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2014. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật mở lớp: “Tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viết thuyết minh cho Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh”.
Ban Biên tập Website đăng toàn văn công văn số 35/CV-LHH ngày 11/3/2014 về việc cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng viết thuyết minh cho lớp tập huấn.