Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu HD 299/HD-UBKTLHHVN
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ban hành 17/05/2016
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 17/5/2016, thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam đã ký, ban hành Hướng dẫn số 299/HD-UBKTLHHVN “Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo" trong Hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Ban biên tập Website xin đăng toàn văn nội dung Hướng dẫn trên để các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan biết, thực hiện.