Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu CV 1442/BKHCN-VP
Trích yếu Hướng dẫn tổ chức "Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2016"
Ban hành 20/04/2016
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 20 tháng 04 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc đã ký Công văn số 1442/BKHCN-VP về việc hướng dẫn tổ chức "Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2016".

Ban Biên tập đăng toàn văn nội dung Công văn trên để các cá nhân, tập thể biết và thực hiện.