Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Số: 26/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08/CTr-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình
Ban hành 15/06/2012
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 15 tháng 06 năm 2012 thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, đồng chí Lê Văn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 26/KH-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08/CTr-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW của Bộ Chính trị. Ban biên tập website đăng toàn văn bản Kế hoạch để các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Hội thành viên nghiên cứu thực hiện kế hoạch Chương trình hành động của Tỉnh ủy một cách có hiệu quả.