Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Số: 45/KH/BTC
Trích yếu Kế hoạch triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VI (2012-2013)
Ban hành 10/04/2012
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 10/04/2012, đồng chí Lê Văn Dung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình đã ký “Kế hoạch triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VI (2012-2013). Sau đây là nội dung kế hoạch triển khai Hội thi.