Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Số: 116/TB-VPCP
Trích yếu Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ban hành 15/04/2011
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 15 tháng 04 năm 2011, tại Văn phòng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài Chính, Văn phòng Chính phủ và Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Sau khi nghe đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động và các kiến nghị của Liên hiệp Hội, ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận và có ý kiến. Sau đây là toàn văn Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Liên hiệp Hội Việt Nam.