Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu 2785/CV-VPTW
Trích yếu Phê duyệt điều lệ hội có tính chất đặc thù
Ban hành 09/04/2012
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 09/04/2012 Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành công văn số 2875-CV/VPTW về việc phê duyệt điều lệ hội có tính chất đặc thù. Ban biên tập website đăng tải nội dung của công văn đến toàn thể bạn đọc.

Nội dung chủ đạo của công văn là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về việc Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tập trung chỉ đạo nghiên cứu đề xuất sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 869/VPCP-KGVX ngày 6/12/2011 của Văn phòng Chính phủ.