Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu QĐ 462/QĐ-SNV
Trích yếu Phê duyệt Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình
Ban hành 25/08/2015
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 25 tháng 08 năm 2015, đồng chí Ngô Văn Nguyên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình thực hiện Văn bản số 318/UBND-VP7 ngày 05/08/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã ký, ban hành Quyết định số 462/QĐ-SNV về việc Ban hành Quyết định Phê duyệt Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình. Ban Biên tập đăng toàn văn nội dung Kế hoạch trên để các cá nhân, tập thể biết và thực hiện.