Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Số: 544/QĐ-TU
Trích yếu Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình với các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các đảng đoàn, ban cán sự đảng.
Ban hành 26/03/2012
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Thực hiện Quyết định số: 48/QĐ-TW ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan. Tỉnh ủy Ninh Bình đã ra Quyết định số: 544/QĐ-TU ngày 26 tháng 03 năm 2012 về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình với các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các đảng đoàn, ban cán sự đảng.