Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu 130/QĐ-BTC
Trích yếu Quyết định Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ X (2020-2021)
Ban hành 27/11/2019
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản của Tỉnh
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 27 tháng 11 năm 2019, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình đã ký và ban hành Quyết định số: 130/QĐ-BTC về việc Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ X (2020-2021).

Ban Biên tập website đăng toàn văn Quyết định trên để các cơ quan, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.