Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu QĐ 191/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII (2014-2015)
Ban hành 28/03/2014
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 28/3/2014, UBND tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định số 191/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2014-2015). Ban Biên tập Website đăng toàn văn Quyết định số 191/QĐ-UBND.