Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Số: 394/QĐ-LHH
Trích yếu Quyết định thành lập câu lạc bộ báo chí LHH Việt Nam
Ban hành 15/06/2011
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm