Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu QĐ 73/QĐ-BTC
Trích yếu Thành lập Đoàn kiểm tra công tác triển khai Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2015-2016)
Ban hành 22/03/2016
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 22 tháng 03 năm 2016, đồng chí Đỗ Văn Dung, Phó Trưởng ban Thường trực Tổ chức Cuộc thi tỉnh Ninh Bình đã ký, ban hành Quyết định số 73/QĐ-BTC về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác triển khai Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2015-2016). Ban Biên tập đăng toàn văn nội dung Quyết định trên để các cá nhân, tập thể biết và thực hiện.