Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu 303/QĐ-BTC
Trích yếu Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ XI (2022-2023)
Ban hành 10/12/2021
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản của Tỉnh
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ X (2020-2021) đã ký và ban hành Quyết định số: 303/QĐ-BTC về việc Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ XI (2022-2023).

Ban Biên tập website đăng toàn văn nội dung Quyết định trên để các cơ quan, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.