Banner chính
Thứ Bảy, 13/04/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu 141
Trích yếu Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ XII (2024-2025)
Ban hành 20/03/2024
Hiệu lực
Người ký Tống Quang Thìn
Danh mục Văn bản của Tỉnh
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản Quyết định
File đính kèm Tập tin

Ngày 13 tháng 10 năm 2023, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình đã ký và ban hành Quyết định số: 141/QĐ-BTC về việc Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ XII (2024-2025).

Ban Biên tập website đăng toàn văn Quyết định và Thể lệ Hội thi để các cơ quan, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Văn bản khác