Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu 234
Trích yếu Quyết định tặng Giấy chứng nhận và cấp tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ XII (2020-2021)
Ban hành 13/10/2021
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản của Tỉnh
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 13 tháng 10 năm 2021, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ XII (2020-2021) đã ký và ban hành Quyết định số: 234/QĐ-BTC về việc Ban hành Quyết định tặng Giấy chứng nhận và cấp tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ XII (2020-2021).

Ban Biên tập website đăng toàn văn nội dung Quyết định trên để các cơ quan, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.