Banner chính
Thứ Ba, 18/06/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu 1027
Trích yếu Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh Thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 (năm 2024)
Ban hành 26/12/2023
Hiệu lực
Người ký Phan Xuân Dũng
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành Liên hiệp Hội Việt Nam
Loại văn bản Quyết định
File đính kèm Tập tin

Ngày 26 tháng 12 năm 2023, thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ký, ban hành Quyết định số 1207/QĐ-LHHVN về việc “Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh Thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 (năm 2024)”.

Ban Biên tập xin đăng toàn văn nội dung của Quyết định trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.