Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu 447/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc khen thưởng cho các tác giả, đồng tác giả có công trình đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ II
Ban hành 16/08/2018
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 16/8/2018, đồng chí Đinh Văn Điến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký, ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBND “về việc khen thưởng cho các tác giả, đồng tác giả có công trình đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ II”

Ban Biên tập website đăng toàn văn Quyết định trên để các cơ quan, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.