Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu CV 363/LHHVN
Trích yếu Về việc tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2016
Ban hành 09/06/2016
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 09 tháng 06 năm 2016, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh đa ký Ban hành công văn số 363/LHHVN về việc tham gia "Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2016" gọi tắt là "Giải thưởng Khoa học Công nghệ". Ban Biên tập Website Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình đăng toàn bộ nội dung Công văn và Thể lệ để các cơ quan, đơn vị, các Tác giả có những Công trình Khoa học Công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội lớn theo dõi và tham gia giải thưởng.