Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Số: 327/BNV-TCPCP
Trích yếu VV Thực hiện đề án Kiện toàn tổ chức LHH VN và LHH các địa phương
Ban hành 19/01/2012
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Công văn chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện kiện toàn Liên hiệp hội.

Bản đề án kiện toàn tổ chức LHH xin vui lòng xem tại địa chỉ:

                http://vusta.vn/temps/Home/template2/default.asp?nid=A6CF