Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Số: 14/CV/LHH
Trích yếu V/v viết tin, bài đăng trên trang tin điện tử và Đặc san của Liên hiệp hội
Ban hành 14/02/2012
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm