Banner chính
Thứ Sáu, 24/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Kỹ thuật nuôi cá trắm cỏ trong ao để đạt hiệu quả cao

Thứ Ba, 17/08/2021
Din tích ao nuôi cá trm c phi khong t 400-1000 m2. Ao nuôi phi quang đãng, không b cm dp, b ao chc chn không b rò r, đáy ao bng phng có lp bùn dày khong 15-20cm. Mức nước trong ao giao đng t 1-1.2m. Nguồn nước cung cp cho ao phi sạch, Ph nước 6.5-7.5 hàm lượng oxi hòa tan, duy trì từ 34mg/l. Trước khi th cá phi bón vôi đ dit cá tp và các mm bệnh. Lượng vôi bón t 7-10kg/100m2 đáy ao. Nước ly vào ao phi lc qua đăng hoặc lưới có mt nh đ phòng cá d, cá tp xâm nhp theo dòng nước vào ao. Dùng 20-30kg phân chung đ bón lót cho 100m2 ao trước 2-3 ngày để chun b th cá. V xuân t tháng 2 đến tháng 3 và v thu t tháng 8 đến tháng 9.

Tiêu chun cá ging: chn nhng con ging c ln đng đu t 10-15cm/con, cá ging phi khe mnh, vây hoàn chnh, không mt nht, c cá đng đu và không có bnh. Th cá ging t 2-3 con/1m2 ao. Cách th: Cá ging sau khi vn chuyn từ cơ sở mua bán ging v đến ao phi cho cá làm quen với môi trường nước trước khi th bng cách ngâm dng c vn chuyn xung ao t 5-10 phút sau đó m dng cụ ra và cho nước ao t t vào trong với lượng nước bằng nước đã có và t t th cá ra.

 Thc ăn công nghip hin nay có các loại như con cò mã s t 8001=8008, con cá vàng mã s t 632-636 tùy theo kích c cá. Theo dõi thường xuyên b ao, cống thoát nước xem mực nước ao vào mi bui sáng đ có bin pháp khc phc, nếu có s c xy ra. Vào bui sáng sm theo dõi nếu thy cá ni, đu kéo dài không ln xung thì tm dừng cho ăn và bơm thêm nước vào ao hoc s dng máy phun đảo ngược nước trong ao để tăng hàm lượng oxi. Đnh k mi tháng s dng vôi bt hòa loãng với nước sch té đu khp mt ao vi liều lượng 2kg/100m2 ao.

Trong quá trình nuôi, cá trm cỏ thường b mt s bệnh như: bệnh đm đ, bnh xut huyết, trùng m neo. Đ phòng tr bnh trùng m neo có thể dùng lá Xoan tươi bó thành bó, đập dp th xung ao cá bnh với lượng 30-50kg là/ 100m2 nước.

Chú ý trong mấy ngày đầu, do lá Xoan phân hy mnh dn đến thiếu oxi có th làm cá ni đu nh. Lá Xoan phân hy có tác dng làm cho thc vt phù du phát trin mnh và hn chế s phát trin ca trùng bánh xe.

Sau 7-8 tháng nuôi có th đánh ta s cá ln và th bù cá ging đng c đ tăng năng sut nuôi. Cui v thu toàn b cá, có th chn nhng con cá nh gi li làm ging cho v sau. Vi quy trình nuôi như trên, sau 10-12 tháng nuôi cỡ cá thu hoch đt c 1.5-2kg/con. T l sng t 60-70%, năng sut t 12-42 tn/ha.

Thu Hng (St)

Các tin khác