Banner chính
Thứ Sáu, 24/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Nuôi cá Mú biển trong lồng

Thứ Ba, 17/08/2021
Cá mú con mi bt ngoài biển được gi tm thi trong b hoc trong thùng cao 30cm có sc khí. Dùng các hộc lưới có kích c mắt lưới khác nhau đ phân loi cá thành các cỡ như sau: Hậu u trùng có kích c nhỏ hơn 2,5cm; cá bột nh: 2,5-5 cm; cá bt ln 5-7,5 cm; cá ging nh 7,5-10cm; cá ging trung bình: 10-12,5 cm

Cá sau khi được phân loại được tm bằng nước ngt t 15-30 phút. Trước khi vn chuyn, cá cần dưỡng trong b có ch trú n và sc khí liên tc, không cho cá ăn 24 gi trước khi vn chuyn. Dùng 2 bao nha Plastic vuông có đáy bng đ đóng cá. Đ vào bao khoảng 8 lít nước bin sch được làm lnh nhit đ 20-220C. Đóng cá vi mt độ như sau: Cá khoảng 2,5cm, mt đ 100-150 con/lít nước; cá 5cm, mt đ 30-50 con/lít nước; cá 7cm, mt đ 10-15 con/lít nước. Cá vn chuyn đến ch nuôi tt nht vào thi đim lúc sáng sm hoc chiu ti. Cân bng nhit đ, đ mn trong 10-15 phút trước khi th cá. Nếu gp chất lượng nước kém hoc dòng chy mnh thì không th vá vào lng, cần lưu cá trong bể, khi gp chất lượng nước tt mi th.

Lng nuôi cá mú đt chỗ nước trong, sch, kín, ít sóng gió, ít chu ảnh hưởng do dao đng ca thy triu, không b ô nhiễm. Nơi đặt lng nuôi có đ sâu ti thiu 3m. Tm lại cá trong nước có pha kháng sinh t 10 -15 phút. Mt đ th bình quân 25 con/m3 nước. Thc ăn ch yếu của cá mú là cá tươi tạp (tôm, cá, cua, gh nh…) Cho ăn hng ngày bng 3-10% trọng lượng cá. Cho cá ăn vào lúc sáng sớm và chiu ti. Nên cho thc căn t t vào trong lng, cá thôi lao lên thì dng lại. Trước khi cho cá ăn cn b sung thêm 0.5% vitamin và khoáng premix vào cá mi. Có th th 15-30 con cá dìa để cá ăn các loài rong tảo bám vào lưới. Đnh kỳ nên thay lưới lng mới. Thường xuyên kim tra sc khe ca cá, mc đ tiêu th thức ăn. Hàng tháng dùng vợt mm phân kích c cá nhm cho cá ln đu. Thi gian nuôi cá t 4-7 tháng, cá đt kích c 0,4kg/con tr lên thì có th thu hoch. Lng nuôi cá cn chuyn sang đa đim mi sau 2-3 năm nuôi, để môi trường nuôi có điu kin phc hi.

Trước khi thu hoch không cho cá ăn 1-2 ngày. Nâng lưới chm đ dn cá v mt góc. Dùng vợt có lưới mm đ bt cá, tránh làm try vy hoc tổn thương cá khi thu hoạch. Cá bt lên cn tiến hành cân trọng lượng, nht trong b có cha nước sch đ cá nh bt cht bẩn. Sau đó cho cá vào bể sục khí, dùng túi nước h nhit đ xung còn 200C, sau đó đóng cá vào túi có chứa nước bin đã bơm Oxy. Thời gian vn chuyn không quá 8 gi. Có th dùng thùng nha có sc khí đ vn chuyn cá hoc dùng thuyn thông thy có h thống nước tuần hoàn để vn chuyn cá sống đi nước ngoài.

Qunh Trang (St)

Các tin khác