Banner chính
Thứ Hai, 04/12/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Gặp mặt đội ngũ trí thức tỉnh Ninh Bình

Thứ Ba, 10/10/2023

Chiều 4/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức gặp mặt đội ngũ trí thức tỉnh Ninh Bình.

Dự hội nghị có: TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; các đồng chí: Bùi Mai Hoa, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Việt Anh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đinh Việt Dũng, UVBTV Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tỉnh ủy, các đại biểu trí thức tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Những năm qua, cùng với đội ngũ trí thức của cả nước, đội ngũ trí thức Ninh Bình đã không ngừng phát triển, tăng cả về số lượng, cơ cấu biến động theo hướng tích cực và chất lượng từng bước được nâng lên. Đội ngũ trí thức tỉnh Ninh Bình có số lượng ngày càng tăng cao và chất lượng ngày một nâng lên, được phân bố trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội (toàn tỉnh có trên 21 nghìn người có trình độ từ cao đẳng trở lên đang hoạt động trong các cơ quan, đơn vị) đã và đang có những đóng góp quan trọng, góp phần to lớn vào phát triển KHCN trong các lĩnh vực từ trung ương tới các địa phương trong toàn quốc và tỉnh nhà.

Trong năm 2023, đội ngũ trí thức trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều đề tài, dự án KHCN. Cụ thể số đề tài, dự án cấp Nhà nước 04, cấp tỉnh là 75; 21 công trình đạt giải thưởng KHCN Hoa Lư và 30 công trình đoạt giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật. Trong các doanh nghiệp công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI, đội ngũ trí thức KHCN đã làm chủ được công nghệ, nắm giữ hầu hết các vị trí quan trọng trong dây truyền sản xuất, từng bước hấp thu các nền tảng KHCN, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhiều dây truyền sản xuất đã tự động hoá mang lại giá trị gia tăng cao.

Đội ngũ trí thức tích cực, chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. 

Tại hội nghị, đại diện đội ngũ trí thức tỉnh Ninh Bình đã có những phát biểu trao đổi thẳng thắn, cởi mở, đồng thời đưa ra những ý kiến, kiến nghị, đề xuất, giải pháp để đóng góp nhằm giúp tỉnh nhà phát triển hơn nữa trong thời gian tới, tập trung vào một số lĩnh vực như: Cơ chế, chính sách đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đội ngũ trí thức trong tình hình mới; tăng cường thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội; các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số…

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của tỉnh Ninh Bình thời gian qua và các ý kiến, tham luận rất sâu sắc, trí tuệ trên nhiều lĩnh vực của các đại biểu dự hội nghị. Đồng chí kỳ vọng đội ngũ trí thức tỉnh Ninh Bình thời gian tới sẽ không ngừng tiếp tục cống hiến và hiến kế nhiều hơn nữa, đóng góp thật nhiều cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, phát triển bền vững quê hương, đất nước.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bùi Mai Hoa, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chúc mừng những thành tích đội ngũ trí thức đã đạt được trong thời gian qua và thông báo một số thành tựu nổi bật của tỉnh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đóng góp vào thành tích chung đó có sự góp công, hiến kế của đội ngũ trí thức tỉnh nhà. Đồng chí tiếp thu toàn bộ các ý kiến góp ý, hiến kế của các nhà khoa học cho sự phát triển của tỉnh. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, để tiếp tục đẩy mạnh phát triển đội ngũ trí thức tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới cần tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng:

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCHTW Đảng trong đó tập trung các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42 và Kết luận số 93-KL/TW gắn với Chương trình số 08/CTr-TU ngày 19/02/2012 và Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 07/4/2021 của BTV Tỉnh ủy; thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển và phát huy vai trò của Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên.

Tăng cường gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh với việc triển khai Quy hoạch phát triển KH&CN, Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn mới, nhất là thực hiện 3 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII với các mục tiêu về xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, ứng dụng KHCN, nâng cao năng suất lao động. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đặt hàng trong lĩnh vực tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với Liên hiệp Hội, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội…

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và lãnh đạo tỉnh đã trao tặng biểu trưng gặp mặt trí thức tỉnh Ninh Bình năm 2023 cho các đại biểu trí thức.

Trần Hằng

Các tin khác