Banner chính
Thứ Bảy, 13/04/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2024

Thứ Hai, 26/02/2024

Ngày 20 tháng 02 năm 2024, đồng chí Nguyễn Tử Tiến Lợi, Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã ký và ban hành Kế hoạch số: 31/LHH-BKH của Liên hiệp Hội tỉnh về việc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2024.

Ban Biên tập website xin đăng toàn văn Kế hoạch trên để các cơ quan, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Các tin khác