Banner chính
Thứ Bảy, 13/04/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2023

Thứ Ba, 08/08/2023

Chiều 25/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2023.

06 tháng đầu năm, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Tổ chức Hội tiếp tục được kiện toàn và phát triển. Hoạt động phổ biến kiến thức được đẩy mạnh, phối hợp hiệu quả với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình triển khai các chuyên mục phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật với nội dung hấp dẫn; Liên hiệp Hội đã tổ chức thành công 03 lớp Tập huấn nâng cao năng lực số, đổi mới sáng tạo gắn với khởi nghiệp cho thế hệ trẻ tỉnh Ninh Bình; Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; kiến thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội và Hội thảo đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới Sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình cho cán bộ, lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh. Công tác tổ chức triển khai Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Giải thưởng Khoa học Công nghệ Hoa Lư, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam đảm bảo tiến độ; Hoạt động tư vấn, phản biện xã hội ngày càng được đầu tư và nâng cao hiệu quả, đã tổ chức các Hội nghị: Tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến vào “Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi”; dự thảo Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và dự thảo Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030…

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tham luận của các đại biểu lãnh đạo các Hội: Cựu Giáo chức, Hội Làm vườn và Hội Nội khoa. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với những nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm đó là tiếp tục tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Giải thưởng Khoa học công nghệ Hoa Lư, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra. Đa dạng các hình thức tuyên truyền trên Website của Liên hiệp Hội cũng như thông qua các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Thu Hằng

Các tin khác