Banner chính
Thứ Bảy, 13/04/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng cụm thi đua số 4 Liên hiệp các Hội KKH&KT Việt Nam

Thứ Hai, 18/12/2023

Sáng 8/12, Cụm thi đua số 4 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội), Dự Hội nghị có địa diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của 7 tỉnh trong cụm gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Trong năm 2023, Các Liên hiệp Hội trong Cụm thi đua số 4 đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới và chất lượng được nâng cao. Các Liên hiệp Hội đã chủ động tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chính như: xây dựng và phát triển tổ chức, giáo dục chính trị tư tưởng; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ vào bảo vệ môi trường; thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế triển khai thực hiện dự án phi chính phủ; tổ chức các hội thi, cuộc thi về sáng tạo khoa học, kỹ thuật. Cùng với đó, các thành viên trong Cụm thi đua số 4 đã tạo được mối liên hệ gắn kết với nhau, cùng nhau tổ chức thi đua, ký kết giao ước thi đua và tổ chức nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao vị thế của Liên hiệp Hội từ Trung ương đến địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội và đề xuất nhiệm vụ công tác năm 2024 như: Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên hiệp Hội Việt Nam và cấp uỷ, chính quyền, MTTQ phát động với tinh thần phối hợp đoàn kết, thống nhất và có những bước phát triển trong hoạt động của cụm; tiếp tục thực hiện tốt những mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tổ chức hội thi, giải thưởng, hoạt động khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế, các hoạt động trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm...

Tại hội thảo, Cụm thi đua số 4 đã bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng; bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm 2024; thông qua giao ước thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Đinh Liên

Các tin khác