Banner chính
Thứ Tư, 04/10/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội thảo đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình.

Thứ Hai, 15/05/2023

Vừa qua, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình.

Dự Hội thảo có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ và Chuyển đổi số; các nhà khoa học, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung chia sẻ, thảo luận về thực trạng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên toàn quốc và tỉnh Ninh Bình liên quan đến các nội dung như: Lợi ích, giá trị và giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước; Các nền tảng công nghệ mới phù hợp với hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người khởi nghiệp; Những kiến thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam; Ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, giáo dục ở tỉnh Ninh Bình.. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn góp phần thúc đẩy các giá trị văn hóa, xã hội, con người Việt Nam. Đồng thời, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân làm cản trở hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; từ đó đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh các hoạt động này trong thời gian tới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình trong tình hình mới.

Đinh Liên

Các tin khác