Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu QĐ 312
Trích yếu Ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ XII (2020-2021)
Ban hành 27/11/2020
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

 

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, đng chí Tng Quang Thìn, y viên BTV Tnh y, Phó Ch tch Thường trc UBND tnh, Trưởng ban T chc Cuc thi sáng to Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tnh Ninh Bình đã ký và ban hành Quyết định s: 312/QĐ-BTC v việc Ban hành Thể lệ Cuc thi sáng to Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tnh Ninh Bình ln th XII (2020-2021).

Ban Biên tập website đăng toàn văn ni dung Quyết định trên để các cơ quan, cá nhân có liên quan biết, thc hin.