Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu BC 90-BC-ĐĐ
Trích yếu Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị
Ban hành 13/04/2016
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 13/0412016 thay mặt Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh, đồng chí Đỗ Văn Dung đã ký, ban hành Báo cáo số 90-BC/ĐĐ về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Ban biên tập xin đăng toàn văn nội dung Báo cáo trên.