Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu
Trích yếu Biên bản thống nhất kết quả cuộc thi rượu
Ban hành 21/03/2012
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Biên bản thống nhất kết quả cuộc thi sáng tác mẫu Lôgô; mẫu chai (lọ, bình...) và nhãn mác, bao bì cho sản phẩm rượu Kim Sơn tỉnh Ninh Bình