Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu 122/HD-HĐXT
Trích yếu Điều kiện, thủ tục xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình lần thứ II
Ban hành 22/06/2017
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 22 tháng 06 năm 2017, đồng chí Đỗ Văn Dung, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét tặng đã ký, ban hành Hướng dẫn số 122/HD-HĐXT về việc “Điều kiện, thủ tục xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình lần thứ II”.

 

 

Ban Biên tập đăng toàn văn nội dung của Hướng dẫn trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.