Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu TT 11/2015/TT-BTC
Trích yếu Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ban hành 29/01/2015
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 29/1/2015, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã ký, ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BTC “Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”.

Ban biên tập Website xin đăng toàn văn nội dung Thông tư trên để các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan biết, thực hiện.