Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu KH số 32/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức Lễ trao giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư lần thứ Nhất, Phát động lần thứ Hai (2013-2017)
Ban hành 24/05/2013
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 24 tháng 05 năm 2013, thay mặt UBND tỉnh Ninh Bình đồng chí Lê Văn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư lần thứ Nhất đã ký Kế hoạch số 32/KH-UBND ban hành Kế hoạch Tổ chức Lễ trao giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư lần thứ Nhất, Phát động lần thứ Hai (2013-2017).
Ban biên tập website xin đăng toàn văn Kế hoạch Lễ trao giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tới toàn thể bạn đọc quan tâm đến Giải thưởng náy, Giải thưởng cao nhất về Khoa học và Công nghệ của tỉnh NInh Bình.